Стратегија

Стратегија

Ќе ја анализираме твојата конкуренција и целен аудиториум. Откриваме што функционира во твојата online индустрија и потоа дизајнираме веб страна.

Дизајн

Дизајн

Избор на бои, изглед, концепт и стил. Ќе го оживееме твојт бренд на Интернет, креирајќи врвен дизјан, уникатен и создаден само за тебе.

Развој

Развој

Твоите идеи ќе ги претвориме во реалност. Додека работиме на товјата веб страна, истата ќе биде поставена на сервер достапен и на тебе. Така ќе може да го следиш процсот во „живо“.

Поддршка

Поддршка

Во овој чекор одиме во „живо“. Дизајн, маркетинг и одржување - ќе може да те следиме во секој чекор додека твојата веб страна живее на Интернет.